Back

INAD105 SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D’ALIMENTS

Avatar del usuario
Gratis
Students seating on the chairs. Group of people at business conference in modern classroom at daytime
Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTAMINACIÓ MICROBIANA DELS ALIMENTS

 1. Vies de accés
 2. Factors facilitadors

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HIGIENE DEL MANIPULADOR

 1. Higiene corporal
 2. Hàbits higiènics

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HIGIENE DEL LOCAL

 1. Pla de neteja
 2. Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
 3. Control de plagues

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRÀCTIQUES HIGIÈNIQUES PER A LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

 1. Temperatura i temps en els procediments culinaris
 2. Contaminació creuada
 3. Abastament d’aigua
 4. Emmagatzematge d’aliments
 5. Residus
 6. Transport i distribució d’aliments
 7. Bones pràctiques laborals

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREPARACIÓ CULINÀRIA DELS ALIMENTS

 1. Verdures i fruites
 2. Aliments congelats
 3. Conserves i semiconserves
 4. Aliments sensibles
 5. Pastisseria

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL DE QUALITAT I ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS DE CONTROL: APPCC

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARC NORMATIU HIGIÈNICOSANITARI

Características del curso

 • Conferencias 0
 • Cuestionarios 0
 • Duración 6 Horas
 • Nivel de habilidad Todos los niveles
 • Idioma Español
 • Estudiantes 0
 • Certificado No
 • Evaluaciones Si