Back

INAD101 AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Avatar del usuario
Gratis
Students seating on the chairs. Group of people at business conference in modern classroom at daytime
Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTES GENERALS

 1. Reaccions adverses a aliments: classificació.
 2. Intoleràncies
 3. Al·lèrgies
 4. L’anafilaxia
 5. Situacions de risc
 6. On trobem els al·lèrgens

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓ DEL RISC

 1. Principis bàsics
 2. Diagrama de gestió
 3. Bones pràctiques
 4. Contaminació creuada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓ PRÀCTICA DEL NOU REGLAMENT D’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES ALIMENTARIS. “L’ETIQUETATGE NUTRICIONAL”

 1. Introducció: el nou Reglament 1169/2011
 2. Etiqueta i etiquetatge
 3. Responsabilitats
 4. Informació alimentària obligatòria:
 5. Denominació de l’aliment
 6. Llistat d’ingredients
 7. Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies
 8. Quantitat de determinats ingredients
 9. Quantitat neta
 10. Data de durada mínima o data de caducitat
 11. Condicions especials de conservació i/o d’utilització
 12. Nom, raó social i adreça de l’operador
 13. País d’origen o lloc de procedència
 14. Forma d’utilització
 15. Grau alcohòlic
 16. Lot
 17. Distintius d’origen i qualitat agroalimentària
 18. Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligat compliment des de desembre de 2016
 19. Aplicació pràctica de normatives d’aplicació sectorial

Características del curso

 • Conferencias 0
 • Cuestionarios 0
 • Duración 6 Horas
 • Nivel de habilidad Todos los niveles
 • Idioma Español
 • Estudiantes 0
 • Certificado No
 • Evaluaciones Si