ADGD112 FISCALITAT I ALTRES OBLIGACIONS PER A EMPRESARI I AUTÒNOMS

Innaforem
(0 comentario)
Gratis
Marketing Strategy Connting Digital Devices Concept
Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIó AL SISTEMA FISCAL

 1. La normativa fiscal per el treballadors autònom.
 2. Consideracions importants abans del inici de la activitat.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPALS ASPECTES DE L’IRPF

 1. Quant cal pagar
 2. Que despeses em puc deduir.
 3. Quines declaracions cal presentar i quan.
 4. Retencions i els seus models de declaració.
 5. Inclou exemple demostratiu de l’emplenament del model 130

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVITATS ECONòMIQUES

 1. Definició de la activitat econòmica.
 2. Classificació i excepcions.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPOST DE SOCIETATS

 1. Característiques i funcionament del impost de societats
 2. Declaracions i models 200 i 202.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALS OBLIGACIONS PER A AUTòNOMS I EMPRESARIS

 1. Obligacions comptables i de facturació: com facturar, com cal comptabilitzar (obligacions comptables en IVA i IRPF)

Características del curso

 • Conferencias 0
 • Cuestionarios 0
 • Duración 25 Horas
 • Nivel de habilidad Todos los niveles
 • Idioma Español
 • Estudiantes 0
 • Evaluaciones Si

Comentarios

promedio

0
0 puntuación

Evaluación detallada

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%