Back

ADGA105 AUTÒNOMS – COM REDUIR COSTOS

Gratis
Marketing Strategy Connting Digital Devices Concept
Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRAÈGIES DE REDUCCIÓ DE COSTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AMPLIAR EL MARGE I L’ACTIVITAT. ESTRATÈGIES DE REDUCCIÓ DE COSTOS. INCREMENTAR EL PREU DE VENDA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SÓN ELS NOSTRES PRODUCTES DIFERENTS?. AMPLIAR LA QUOTA DE MERCAT. AUGMENTAR CLIENTS I VOLUM DE COMANDA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NEGOCIACIÓ AMB PROVEIDORS .CONÈIXER ALS CLIENTS – INTERNACIONALITZACIÓ

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL COST EN L’EMPRESA PIME.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. QUANT HE DE REDUIR?. EL CONCEPTE DE COST. LA CLASSIFICACIÓ DE COSTOS. EL COST TOTAL DE L’EMPRESA. ELS SISTEMES D’IMPUTACIÓ DE COSTOS. CONTROL DE COSTOS I DESVIACIONS. DIFERENCIA COST-DESPESA-INVERSIÓ.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTRATÈGIES PER A REDUIR COSTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FER UN PLA DE PRODUCTIVITAT: CONCEPTE DE PRODUCTIVITAT. FACTORS DEL CÈLCUL DE LA PRODUCTIVITAT. QUÈ SIGNIFICA PRODUCTIVITAT?. EL PLA DE PRODUCTIVITAT. LA PRODUCTIVITAT LABORAL .FIXAMENT D’OBJECTIUS DE PRODUCTIVITAT ANÈLISI DE L’ÀREA DE VENDES

Características del curso

  • Conferencias 0
  • Cuestionarios 0
  • Duración 8 Horas
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 0
  • Certificado No
  • Evaluaciones Si